Ano ang wika at panitikan. Panitikan

ano ang kahulugan ng wika at panitikan?

Ano ang wika at panitikan

Ang isang wikang stagnant ay maaari ring mamatay tulad ng hindi paggamit niyon. Ang huli ay kinakanta at itinuturo pa rin sa mga paaralan magpahanggang ngayon. Lagi itong nasa pamamagitan ng a e s t e t i k o n g o maretorikang anyo na kinapapalooban ng pandaigdigang kaisipan. Ito ay pagbubuo ng pangungusap sa pamamagitan ng salitangbinibilang na pantig sa taludtod na pinagtugma-tugma, at nagpapahayag din ng mga salitang binibilang ang mga pantig atpagtutugma-tugma ng mga dulo ng mga taludtod sa isang saknong. Ponema ang makahulugang tunog ng isang wika at ponolohiya naman ang sa makaagham na pag-aaral ng mga ito at kapag ito ay pinagsama, makabubuo ng maliliit ng salitang tinatawag nating morpema. Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. Unlapi — panlaping kinakabit sa unahan ng salitang-ugat Gitlapi — panlaping kinakabit sa loob ng salitang-ugat Hulapi — panlaping kinakabit sa huluhan ng salitang-ugat Saklaw at Delimitasyon Ang naturang pananaliksik ay nakatuon sa morpolohiya ng wikang Filipino at wikang Sama.

Next

Welcome to my Blog !!!: ANG MGA KAPAMPANGAN AT ANG KANILANG PANITIKAN WIKA

Ano ang wika at panitikan

Ito ay kalimitang pormal at nakasulat sa konstitusyon. Ito ang naging paliwanag kung bakit may mga kaisipan sa isang wika ang walang katumbas sa ibang wika sapagkat wala sa kultura ng ibang wika ang kaisipang iyon ng isang wika. Tungkulin ng Wika Napakahalaga ng tungkuling ginagampanan ng wika. Sa kabila ng katamlayang ipinamalas sa huling mga dekada, ang mga taong 1977 hanggang 1979 ay kinakitaan ng muling pagkabuhay sa Panitikang Kapampangan. Nang lumaon, naging isa na rin itong kompetisyon tuwing pista na sinasabayan ng musika at pagsayaw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na bantas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Bawat kategorya, napapaloob ang mga antas ng wika.

Next

Ano ang pinagkaiba ng wika sa panitikan

Ano ang wika at panitikan

Ano po ang makabagung panitikan sa kasalukuyan ng panahon said. Values education as a subject in the secondary level enhances the values caught by thestudents in their grade school years. Patula — Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maaanyong salita sa mga taludtod na may sukat o bilang ng mga pantig at pagtutugma ng mga salita sa hulihan ng mga taludtod sa bawat saknong. Ibig sabihin, ang metatesis sa Sama ay may tuntunin ding sinusunod. Kung gayon, ang mga taong walang ugnayan sa isang komunidad ay hindi matutong magsasalita kung paanong ang mga naninirahan sa komunidad na iyon ay nagsasalita sapagkat ang esensya ng wika ay panlipunan. Ang akademya at pamahalaan ay hindi masyadong kakikitaan nang lubos na suporta upang mapalaganap ang Filipino bilang wika ng literasi. Ano ang ipinagkaiba ng wika sa panitikan? Relihiyon Religion Ang ay ang paniniwala at pananalig ng mga tao sa mga ispiritwal na bagay, tao, o pangyayari, partikular na sa mga Diyos.

Next

Ang wika ng panitikan sa kasalukuyang panahon

Ano ang wika at panitikan

Ito ay nahahati sa ilang yugto at ang bawat yugto naman ay nahahati sa ilang tagpo. Mahalaga rin ang pag-aaral na ito dahil mapaghahambing na ang wikang Filipino sa wikang Sama. Sa katunayan, sila ang pinakaunang grupo na sumubok na mapalaya ang kanilang mga sarili sa ilalim ng pamamahala ni Gobernador Heneral Don Sabiniano Manrique de Lara. Karamihan sa literatura ay naipapahayag sa pamamagitan ng pagsulat, at ang iba naman ay naipasa sa pamamagitan ng paggamit ng bibig o pagsasalita. Ponema ang tawag sa makahulugang tunog ng isang wika samantalang ponolohiya naman ang tawag sa makaagham na pag-aaral ng mga ito. Halimbawa ay at tallo-tallo na ibig sabihin ay tatlo-tatlo sa Filipino. Sa ikalawang hanay naman ay ang mga salitang Sama na payak.

Next

Ano ang panitikan? Uri at kahulugan

Ano ang wika at panitikan

Tayo higit kanino man ang dapat magpahalaga sa sariling atin. Sa paggamit ng Filipino sa opisyal na komunikasyon maunawaan ang pinag-uusapan ng mga lider ng ating bansa kaya higit na lalakas ang loob ng mga mamamayan na makilahok. Maylapi Ang pag-uunlapi ay nagaganap sa Filipino at Sama. Sila ay may mga ritwal sa halos lahat ng gawain tulad ng sa pakikidigma, pagtatanim, pag-aani, pangingisda, pagkakasal, pagpaparusa sa nagkasala, panggagamot, maging sa paliligo at pagluluto. Ang makabuluhang tunog ng isang wika ay napakahalaga sa pang-araw-araw na komunikasyon ng isang indibidwal upang maintindihan ng kanyang kausap. Natuklasan niya rin na ang pag-uulit ng salita sa Sama ay nangyayari upang ipakita ang kaliitan o maagang baytang ng paglaki o kaunlaran.

Next

Ang panitikan

Ano ang wika at panitikan

Maaari rin itong magamit bilang kaugnay na literatura sa mga susunod pang mga pag-aaral sa hinaharap. Sa panahon ng mga Kastila, matagumpay na lalong nahati at lubos na nasakop ng mga dayuhan ang mga Pilipino sa loob ng mahigit na tatlong daang 300 taon. Bakit malimit silang hindi nagkakaunawaan sa kanilang mga iniisip kaya madalas silang magkaroon ng samaan ng loob at inggitan? Iba-iba man ang wika ng mga bansa, nakahahanap pa rin sila ng komong wikang kanilang kinakasangkapan upang magkaroon ng unawaan. Hindi gawa-gawa lamang ang nakaka-engganiyong kuwento. Sa huling bahagi ng ikalabindalawang siglo, ang mga iskolar ay nagsimulang mag-usisa kung paanong ang tao ay nagkaroon ng mga wika. At bakit mahalagang mapag-aralan natin ang panitikan? Ang ang isa sa mga nalalamang sinaunang anyo ng nakasulat ng wika. Dahil ang kanyang pangunahing informant na mismo ay nakiusap na kung maaari ay kumuha rin ng ibang opinyon dahil unti-unti na rin niyang nalilimutan ang wika sapagkat may katagalan na rin siya sa Zamboanga.

Next

Welcome to my Blog !!!: ANG MGA KAPAMPANGAN AT ANG KANILANG PANITIKAN WIKA

Ano ang wika at panitikan

Nalipat ang diin mula sa loob ng salitang-ugat at nalipat sa hulihan nito. Sa kapasidad ng wikang Filipino bilang opisyal na wika, patuloy itong itinuro sa mga ekswelahan mula elementarya hanggang sa lebel tersyarya. Katulad na lamang sa mga kwento sa Wattpad na kalaunan nailimbag bilang mga aklat at naisapelikula. Ang mga tunog at sagisag na ito ay arbitraryo at sistematiko. Samantala, may mga nagkakagalit o nag-aaway bunga ng miskomunikasyon o di-epektibong paggamit ng wika.

Next

Antas ng wika

Ano ang wika at panitikan

Halimbawa, dapat magsuot ng maayos na damit sa tuwing nagsisimba. Ito aymaluwang na pagsasama-sama ng mga salita sa loob ng pangungusap. Nagsimula lamang umusbong ang mga panitikan sa Ingles noong 1910 dahil sa mga bagong silang na manunulat. Ito'y mga pinagtagpi-tagping pananaw at pangarap ng may-akdang nagsusumukdol ang daluyong ng mayamang sagimsim. Ito ang mga bokabularyong pandayalekto.

Next