Erikslunds bygdegård. Ljunits GDF

SPF

Erikslunds bygdegård

Den årliga trivselträffen med dans till vilken angränsande föreningar inbjudes äger rum på Erikslunds Bygdegård i halva maj månad. I det skick bygdegården Erikslund är nu kan den vara till stor glädje för bygden i många år och det är med stor tillfredställelse jag fortfarande följer med vad som händer och sker i bygdegården. Ute gjorde man tidigt en provisorisk scen men inne blev något helt annat, det blev en tillbyggnad av bygdegården på 11 meter. . Nu ett par ord om vad som hände ute vid dansbanan. Men det som den gången,1944, föddes som en tanke och förverkligades 1945 har nu efter 65 år samma betydelse för bygden, samma samlingskraft och sammanhållning och framförallt en plats där människor i alla åldrar kan samlas till många olika ting, nu som alltid.

Next

Tips på Festlokaler

Erikslunds bygdegård

Plattgårdar bildades på 1800-talet som satellitgårdar under de större godsen — i Erikslunds fall under Marsvinsholm. Man enades om att inköpa Erikslund för att där förverkliga den samlingslokal vi så länge drömt om. Jag kallade samman personer från olika delar av bygden som då bestod av flera småkommuner. Lördagen den 1 februari 2020 dansar vi till Christer Lundgren. Det var inte bara engagerade artister och musiker som uppträdde utan det var många gånger bygdens amatörer som framträdde och det med den äran.

Next

SPF

Erikslunds bygdegård

Jag och några andra i trakten hade länge sökt efter en lämplig samlingslokal för bygdens folk. Bygdens nöjespalats Erikslunds byggnader hade stått öde i nästan 20 år då entusiaster från bygden 1945 bildade en bygdegårdsförening. Just nu har föreningen 100 medlemmar och bland dessa är det många som har eller haft anknytning till bygden. Bygdegårdsföreningen Erikslund var bildad, hela området inköpt för 38000 kronor och den 19 jan. Nu följde en hektisk tid med ombyggnadsplaneringar och framför allt byggandet av en utedansbana som stod färdig till pingsten 1945. På 1960-talet avvecklades utedansbanan, men bygdegården har fortsatt att vara en självklar plats för möten, fester och gillen. Nu några ord om dagens:Bygdegården Erikslund.

Next

Erikslunds Bygdegård

Erikslunds bygdegård

Även andra av den tidens artister drog stor publik. Det var en invigning som sent skulle glömmas och fortfarande är det säkert många som minns detta som en av milstolparna i bygdegårdens historia. ÅR 2020 4 januari Sweedz 1 februari Christer Lundgren årsmöte 7 mars Ajax 4 april Jackpots 2 maj Källströms 60-årsjubileum 5 september Ingvar Fahsts trio 3 oktober Ajax 7 november Sweedz Vi startar danskvällarna med mat kl 18. Det är svårt att förstå hur vi alla kunde arbeta gratis för att hålla vår samlingspunkt levande med alla dessa aktiviteter och program såväl som kampen för ekonomin. Nu har vi satt in nya bilder från de tre senaste kursavslutningarna, titta in i galleriet! Många människor besökte Erikslund både ute och inne men tiderna ändrades och på slutet av 60-talet minskade besöken på festplatsen utomhus för att nästan helt upphöra.

Next

Erikslunds Bygdegård

Erikslunds bygdegård

Något som är unikt är att den nuvarande styrelsen och driften av lokalerna har blivit en pendang till den styrelse som var under min tid, samma uthyrningsform, sammanhållning, idealitet och glöd. Vi var 190 sittande invigningsgäster med landshövdingen och hans fru som främsta gäster. En gård under Marsvinsholm Gården fick namnet Erikslund efter greve Erik Piper på närliggande Sövdeborg, som genom giftermål med Charlotta Ruuth blivit ägare till Marsvinsholm. På månadsmötena som hålles i Erikslunds Bygdegård i regel första måndagen i månaden får deltagarna aktuell information, underhållning i form av sång och musik, föredrag eller bildvisning. Många ställde upp till ett första större sammanträde som hölls i dåvarande Bleckstorps skola. Femtio år senare hade antalet mer än fördubblats. Vi gick först runt och tittade, sen satte vi oss i gräset och tyckte att nu var vi övertygade, vi hade funnit platsen för vad vi länge sökt, en plats där bygdens folk kunde samlas, trivas, umgås och ha trevligt.

Next

Hur började det?

Erikslunds bygdegård

Det är en stor glädje för en något äldre man att få uppleva alla dessa år efter bygdegårdens tillkomst som min hustru Astrid och jag genom en cykeltur 1944 startade tillblivelsen av. Vi hade varit på Rynge slott, vi hade tittat på mark i närheten av Rydsgård och tankarna hade även gått till den vackra gården på höjden som hette Erikslund men ingen hade besökt den platsen på grund av dels ett stort staket runt fastigheten och dels stod skyltar med förbjudet att beträda området varvat med varning för hunden. Vi hade inte alltid oddsen med oss. Du får även information om aktuella aktiviteter såsom bl. Film och föredrag stod ofta på programmet och redan 1951 kunden traktens invånare se tv-sändningar i bygdegården då tv-apparater ännu inte fanns i var mans hem. År 1836 lät Erik Piper sju gårdar från Gussnava by uppgå i plattgården Erikslund.

Next

Erikslunds Bygdegård

Erikslunds bygdegård

Utedansbana och scen byggdes och bygdegården med park blev snart en mycket populär festplats där både nationellt och internationellt kända artister uppträdde. Har även satt in ett par gamla bilder från höstkursavslutningarna 2014 och 2016 - scrolla ner för att se dessa. Här är några tips på Festlokaler i Skåne Logen i Lund - Lund Idalagård - Veberöd, Lund Stallgården - Fuglie, Vellinge Odd Fellow Festvåning, Engelbrektgatan, Malmö Norra Ugglarps Bygdegård - Björnstorp, Lund Slimminge Bygdegård - Janstorp, Skurup Erikslunds bygdegård, Ystad Solvalla - Sjöbo Lomma Dansrotunda - Lomma Tingshuset - Dalby, Lund. Otaliga är dessa artister och orkestrar som har engagerats till Erikslund för att roa en jättepublik av folk från när och fjärran. Dansbanan har senare tagits bort och i dag är bara några rester kvar.

Next