Freden i versailles. Versailles Traktaten

Versailles

Freden i versailles

Men I forlanger, at vi indrømmer, at vi var den eneste skyldige part i krigens udbrud. Young arbeidet med å fastsette bestemte regler for erstatningen. Gennembruddet blev altså i sidste fase muliggjort af, at det gammeldags, aristokratiske diplomati blev tillagt meget af ansvaret for udbruddet af 1. Hitler arrangerede en folkeafstemning og fik massiv støtte for sin politik hos folket. Derfor blev mange grænsedragninger foretaget på baggrund af folkeafstemninger fx i.

Next

Versaillestraktaten

Freden i versailles

Omkring nio miljoner soldater hade stupat. Resultatet viste, at omkring 60% af befolkningen stemte for at forblive del af Tyskland. Denne konferansen startet i , etter at det internasjonale samfunnet hadde vært ute av stand til å svare på brudd på regler og diverse andre avtaler. Han mente at den nye sosialistiske orden, etter å ha satt Europa i brann med og deretter bekjempet de gamle makthavere, ikke lenger ville trenge kansellier og diplomater til å formidle mellom verdensrevolusjonens makthavere. Barnett konkluderer, at traktaten ikke svækkede Tyskland, men gjorde det stærkere, et temmelig polemisk synspunkt. På trods af de mange moderne strategiske og økonomiske analyser var modstand mod traktaten med til at danne grobund for opkomsten af det nazistiske parti. Man fandt det muligt at balancere planen, således at den officielt set var lovlig.

Next

Versaillesfreden

Freden i versailles

Den franske konseljpresidenten Georges Clemenceau ansåg att Tyskland måste göras maktlöst för alltid. Också omkring 320 amerikaner dog denna dag, en av dessa var Henry Gunther som avancerade mot en tysk kulsprutepostering. Segrarna bestämde att Tyskland inte fick vara med i fredsförhandlingarna. Den Østrigsk-Amerikanske Fredstraktat blev underskrevet dagen forinden i og få dage efter — 29. Japanerna föreslog att förbundet skulle stödja raslig jämlikhet mellan medlemmarna, vilket förkastades. Located in a secluded section of the garden west of the Orangerie, this bosquet was designed as an amphitheater that featured a cascade — the only one surviving in the gardens of Versailles. Wilson medbragte nogle af tidens store intellektuelle personer som del af den amerikanske fredsdelegation, hvor den overordnede amerikanske position var den, der blev ridset op i de 14 Punkter.

Next

Vurderinger af Versailles

Freden i versailles

I 1922 blev Oberschlesien delt: Oppeln i den nordvestlige del forblev tysk, mens den øvrige del af provinsen mod sydøst blev polsk. Paramilitære styrker blev forbudt i enhver henseende. As with the Bosquet des Trois Fontaines, this bosquet survived the modifications of the 18th century, but was replanted in 1830 at which time the fountains were removed. Eksempelvis var over halvdelen af den kinesiske hærs import dette år af tysk produktion til en værdi af 13 millioner Rigsmark. Traktaten blev til gengæld mødt med bred accept i offentligheden. Hvis den ikke betalte innen 12. Krig, diplomati, handel og nyhetsformidling i praksis.

Next

Versaillestraktaten 1919

Freden i versailles

De Tyske kolonier I artikel 119 i fredstraktaten behandlede man fremtidige forhold for de hidtidige tyske kolonier, og i artikel 22 blev disse områder konverteret til mandater i Folkeforbundet under kontrol af de allierede stater. Efter 5 år ville brohovedet ved Køln og det territorium, der lå nord for i retning Ruhr blive genoverdraget. Polsk Opstand 1918 I den sidste del af 1918 dannede en polsk regering et uafhængigt Polen. At statsoverhoveder selv mødtes, var ikke helt nyt. The center of the pool featured an iron tree with painted tin leaves that sprouted water from its branches. Kort fra wikipedia Våbenhvilen i Compiègne 11.

Next

Vurderinger af Versailles

Freden i versailles

The French version of Super Channel is keeping the show available until 8 November 2020. In 1672, devised a system by which the in the garden would signal each other with whistles upon the approach of the king indicating that their fountain needed to be turned on. Grotte de Thétys Started in 1664 and finished in 1670 with the installation of the statuary by the , , , , and , the grotto formed an important symbolic and technical component to the gardens. I 1919 købte det tyske firma Krupp det svenske firma Bofors, og i 1921 tog tyske tropper til Sverige for at teste våben. Betalingsskemaet krævede et større beløb betalt prompte og 26% af den tyske eksport i en årrække frem.

Next

Versaillestraktaten

Freden i versailles

Eller endelig en autonom region under beskyttelse af Folkeforbundet Historikeren Richard Blanke kommenterede på afstemningen i Østpreussen: Ingen etnisk gruppe har nogensinde før i en fri afstemning valgt så klar side i en national afstemning Richard Debo skrev om dette: Såvel Berlin som Warszawa er af den opfattelse, at den sovjetiske invasion af Polen kraftigt har influeret afstemningsresultatet i Østpreussen. Wilson talte nu om de tyske aggressorer som nogle, der ikke kunne sluttes en kompromis-fred med. Between 1672 and 1677, Le Nôtre redesigned the Labyrinthe to feature thirty-nine fountains that depicted stories from. Derudover konkluderede han, at på trods af de hårde betingelser i freden, var Tysklands økonomi blevet genoprettet til dets før-krigs-status. Selvbestemmelse var og er en kilde til gnisninger mellom ulike etniske grupper rundt i verden, ettersom hver gruppe prøver å definere og forbedre sin stilling. Water from the Grand Canal was pumped back to the reservoir on the roof of the Grotte de Thétys via a network of windmill-powered and horse-powered pumps.

Next