Halhjem sandvikvåg pris. No blir det elbil

No blir det elbil

Halhjem sandvikvåg pris

Kontakt driftsselskapet på , eller post autopassferje. The ticket booths accept debit and credit cards as well as cash. Many of the journeys are just 15 minutes or so and barely worth getting out of the car for. Plan to hire at airport then drive to for 2 nights then drive to area, area, somewhere around and finally back to Stavanger airport with a stopover to hopefully hike Preikestolen. Samtidig skal dei som ønskjer manuell betaling framleis ha høve til det. Not only can you explore the Norwegian landscape at your own pace, you also get to experience Norway as the locals do. Når fleire tusen av deltakarane skal frå fastlandet til øya i sør, saman med pinseutfarten, har det dei siste åra blitt kø heilt til Ulvenvatnet store delar av ettermiddagen.

Next

Fjord1 si offisielle heimeside

Halhjem sandvikvåg pris

Tidlegare har elbileigarar måtte betale for sjåføren, men ikkje for elbilen på ferjene. Ville drifta vidare Halhjem-Sandvikvåg er Noregs tredje største ferjesamband. Avgangen 00:30 fra Tømmervåg blir innstilt på søndager, og avgangen 23:30 fra Tømmervåg på søndag blir fremskyndet til 23:00. Deretter blir det ordinær drift i sambandet, heiter det på. We've got just the pin for that… We were there last June 2017 , staying several days in Bergen after a Hurtigruten cruise up the coast, and wanted to see the Viking History Center at Avaldsnes. Vi held oss til konkurransegrunnlaget som det ligg føre, seier regionsleiaren i Fjord1. Dermed kan ein allereie frå nyttår køyre direkte inn på ferja utan å stoppe i billettluka.

Next

Fjord1 si offisielle heimeside

Halhjem sandvikvåg pris

Upon leaving the ferry you drive straight back on the E39 to continue your journey. I have found some ferry times on reiseinfo. Utover at selskapet kjem til å skaffa heilt nye ferjer å setja inn på strekninga, ønskjer han ikkje å utdjupa meir om korleis Torghatten vil drifta sambandet, før avtalen er offisielt signert. Har du med deg to passasjerar, der minst éin er vaksen, blir turen med andre ord billigare enn før. Me anar ikkje kor langt frå land me er, om ferja går eller ligg litt utpå på fjorden og ventar på at tåka lettar. Norled er det tredje selskapet som deltok i konkurransen, med ein tilbodspris rett over 6 milliardar. Han seier strekninga framleis vil bli trafikkert av gassferjer.

Next

Ferjesamband

Halhjem sandvikvåg pris

Tidlegare i dag kunne ein lesa at fylkesrådmannen kom med eit budsjettframlegg der. Torghatten Nord infomerer på heimesidene sine at innstillinga skuldast mykje tåke. E39 Fergesambandet Halhjem — Sandvikvåg: Fergesambandet er innstilt pga tett tåke. Dette er eit taktskifte innan klima- og miljøprioriteringar, og viser tydeleg politisk vilje til å løyse klimautfordringane, seier Hestetun. Driving from Bergen to Stavanger Not so the Sandvikvåg to Halhjem ferry, which gives drivers a 40-minute break from behind the wheel. Han opplyser at selskapet no vil sjå på om det er grunnlag for å klaga og så ta det derfrå. Oppdatering av takster Takstene blir vanligvis oppdatert ved årsskiftet.

Next

Skal du til Halhjem i ettermiddag?

Halhjem sandvikvåg pris

Norsk elbil-forening trur endringane vil få fleire til å velje elbil. I wondered to myself what people who live on the northern side of Stord must do, but later discovered there is a monthly pass at 1,250kr, so a local would only need to make five trips to cover the cost of the pass. På strekninga Halhjem—Sandvikvåg kosta det i fjor 231 kroner for bil med førar, 72 kroner for vaksne og 36 kroner for born. Halhjem-Våge er eitt av sju fylkesvegsamband i Hordaland som Fjord1 har vunne anbod på. I would not worry about the ferry schedule Halhjem to Sandvikvåg, this ferry is a part of the main road system.

Next

Halhjem to Sandvikvag ferry schedule

Halhjem sandvikvåg pris

Av rabattert pris kjem 50 prosent rabatt ved forskotsbetaling, eller 10 prosent ved bruk av Autopass-brikke utan forskotsbetaling. Ein auke i ferjekostnadane er utfordrande, og ein må prøve å finne løysingar som gjer det mogleg å ivareta miljøet samstundes som ein har kontroll på dei budsjettmessige konsekvensane, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun Ap. Med dei nye reglane må elbilane betale halv pris av ordinær køyretøypris. The best approach is to just ignore the timetables and show up at the dock. Send informasjon og bilde til I tillegg til rundt 5 km lang kø frå Halhjem har det vore kø frå rundkøyringa ved UnoX og Meny i Industrivegen til Søfteland. Your advice would heolp greatly with our planning. Ferjesambandet Halhjem Sandvikvåg blir innstilt i natt på grunn av vêrforholda.

Next

Fjord1 si offisielle heimeside

Halhjem sandvikvåg pris

Dette gjelder ikke på brikkesamband, hvor overgangsperioden var ut januar. You can stay in the vehicle, but most people head on up to the passenger area as the duration of this journey is around 40 minutes. Just add some time to your schedule for a possible wait. Read more: Have you ever taken a car ferry in Norway? Store miljøgevinstar Det er Hordaland fylkeskommune ved Skyss som har tildelt kontraktar for dei sju ferjesambanda til Fjord1. I saw several lorry drivers taking advantage of the enforced 40-minute break by having what looked to be their main meal of the day. Men Halhjem-Våge er ikkje det einaste FosenNamsos-drifta sambandet Fjord1 skal ta over: Fleire av dei sju ferjesambanda dei no har vunne anbod på, er det FosenNamsos som driv i dag.

Next