Kyrkskolan täby. Kyrkskolan ska renoveras

Lediga jobb på Kyrkskolan i Täby

Kyrkskolan täby

Pedagogisk it och egna digitala verktyg Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever nå sin fulla potential erbjuder Byleskolan också god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. Den andra etappen beräknas färdigställas i december 2021. Den sociala kompetensen utvecklas genom mänskliga möten och möjligheter till inflytande. Kyrkskolan Täby kyrkby 25:1 Tillbyggnad av utbildningslokaler som uppgår till 3 byggnader i Täby. I årskurs 4-6 disponerar eleverna istället en egen Chormebook. Antalet elever per lärare ökade från 12. Skolans lokaler På Byleskolan finns fräscha och ändamålsenliga lokaler med fina slöjdsalar och en bra idrottshall.

Next

Aktuell statistik för Kyrkskolan i Täby

Kyrkskolan täby

I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. . På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet. I förskoleklassen till åk 3 delar två elever på en iPad och det finns tillgång till klassupsättningar med Chormebooks. Motsvarande siffra under 2017 var 8. All information du behöver på ett ställe, lättillgängligt i både mobil och dator! Skolans motto: Våga-Vara-Vänlig genomsyrar hela verksamheten och den åldersintegrerade organisationen ger en naturlig röd tråd från förskoleklass till årskurs 6. Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där en speciallärare eller specialpedagog ingår i varje arbetslag.

Next

Alla aktuella byggprojekt & byggen i Täby

Kyrkskolan täby

På Kyrkskolan gick det 248 elever under år 2018 vilket är en minskning från föregående år då det gick 260 elever på skolan. Kyrkskolan ska renoveras 22 februari 2019, kl. På detta vis finns en bred delaktighet i kvalitetsarbetet. Alla bidrar på olika sätt till rektorns arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut. All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter.

Next

På Skolkollen.se kan du följa vardagen på Kyrkskolan i Täby

Kyrkskolan täby

Byleskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner. Här hittar du bland annat lovdagar, länkar till frånvarorapportering, matsedel och kontaktuppgifter till skolans personal. Förra årets kvalitetsredovisning med identifierarade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan. På Byleskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Byleskolan arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Denna entreprenad ingår som en del i ett större utbyggnadsprojekt Roslags-Näsby projekt 1183546. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla.

Next

Täby kommun

Kyrkskolan täby

På Täby kommuns webbplats kan du hitta. Skolgården kommer att avgränsas så att byggområde och skolgård hålls separata. Projektet utfördes i form av generalentreprenad och Metrolit Byggnads blev utsedd till generalentreprenör. Av de lärare som arbetade på skolan under 2018 var 64. Denna del avser 1a etappen om ca 100 bostäder och parkeringsgarage. De provisoriska paviljongerna kommer att rivas efter ombyggnationen är färdigställd.

Next

Statistik och aktuell information om Kyrkskolan i Täby på Skolkollen.se

Kyrkskolan täby

Anmäl frånvaro via före klockan 08. I de neongula västarna blir de tydligt synliga för eleverna. Arbetet kan komma och medföra vissa oljud och buller vardagar mellan klockan 07:00 — 17:00. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium! Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. Vårterminen 2020 Terminstid- och lovdag Datum Vårterminens första dag 8 januari Sportlov 24 februari - 28 februari vecka 9 Påsklov 10 april - 17 april vecka 16 Röd dag 1 maj Röd dag 21 maj Lovdag 22 maj Vårterminens sista dag 9 juni Höstterminen 2020 Terminstid- och lovdag Datum Höstterminens första dag 17 augusti Höstlov 26 - 30 oktober vecka 44 Höstterminens sista dag 18 december Vårterminen 2021 Terminstid- och lovdag Datum Terminens första dag enligt planering 8 januari Sportlov 1 mars - 5 mars vecka 9 Påsklov 2 april - 9 april v ecka 14 Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj Lovdag klämdag 14 maj Terminens sista dag 11 juni Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Det finns god tillgång till digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever. Statistik för Kyrkskolan i Täby Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Kyrkskolan i Täby.

Next