เครื่องมือ photoshop cs6. เครื่องมือใน Photoshop CS6

องค์ประกอบของ Photoshop CS5

เครื่องมือ photoshop cs6

พื้นที่การทำงาน Work Space ส่วนที่ใช้ในการสร้างงาน โดยการเปิดไฟล์ภาพเพื่อแก้ไขบนพื้นที่ใช้งาน หรือวาดภาพใหม่ลงไปบนพื้นที่ใช้งาน 6. การใช้สีกลมกลืน Harmony หมายถึง การแตกแยกกันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยขัดแย้งกัน การแตกต่างกันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยไม่ขัดแย้งกัน การเคียงคู่กันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยไม่ขัดแย้ง การเคียงคู่กันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยขัดแย้ง 28. Tool Panel ทูลพาเนล หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังภาพ 2 เพื่อบอกให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยู่ด้วย ทำการแบ่งกลุ่มเครื่องมือได้ดังภาพต่อไปนี้. คือเครื่องมือใช้ทำอะไร ใช้ตัดขอบภาพ ใช้ระบายลงบนภาพ ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ 36. การแสดงผลของเลเยอร์ — เลเยอร์ที่อยู่บน จะแสดงผลทับเลเยอร์ที่อยู่ล่างเสมอ เช่น ถ้าในไฟล์งานของเรามีเลเยอร์อยู่ทั้งหมด 4 เลเยอร์ ถ้านำทั้ง 4 เลเยอร์ มาวางไว้ตำแหน่งเดียวกัน ซ้อนๆ กัน หลายๆ ภาพ โดยเรียง Layer ไล่จากบนลงล่าง ดังนี้ Layer 3 , Layer 4 , Layer 1 และ Layer 2 ผลลัพท์ของภาพที่จะแสดงผลอยู่บนสุด ไม่ถูกเลเยอร์ใดๆ บดบัง ก็จะเป็น Layer 3 นั่นเอง 2. มี Layer อยู่ 2 Layer ให้ทำการปิดการแสดงวัตถุของ Layer ที่ชื่อ Background โดยให้สังเกตุที่รูปดวงตา ตรงข้างหน้า Layer ต้องไม่มีรูปอะไร รูปสี่เหลี่ยมทึบ รูปมือ รูปพู่กัน รูปดวงตา 4. เมื่อทำการปรับค่า Radus ทีละนิดหากคลิกเมาส์ค้างไว้จะเกิดอะไรขึ้น คอมพิมเตอร์จะ errer ไม่แสดงผลใดๆ คอมพิวเตอร์จะแสดงผลช้า ไม่มีการทำงานใดๆเกิดขึ้น 37.

Next

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม photoshop cs6: ความรู้พื้นฐานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือ photoshop cs6

เครื่องมือ ตัดภาพ แบบสี่เหลี่ยม กดเลือกเครื่องมือ แล้วลากในบริเวณพื้นที่ ที่ต้องการจะตัด เปลี่ยนเป็น เครื่องมือหัวลูกศร เพื่อดึงพื้นที่ใส่เส้นประออกมา 2. การสร้างเลเยอร์ใหม่ เราสามารถสร้างเลเยอร์ใหม่ๆ Create New Layer เพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆ ตามต้องการ เพื่อที่จะทำการตกแต่ง เพิ่มเติมรูปภาพโดยที่ไม่ให้ปะปนกับเลเยอร์ของเดิม ด้วยการกดปุ่ม สัญลักษณะไอคอนสี่เหลี่ยม 2 อันซ้อนกัน ที่อยู่บริเวณด้านล่างของแถบเลเยอร์ โปรแกรมจะมีระบบการรันเลขของเลเยอร์ต่อให้เองโดยอัตโนมัติ เช่น ถ้าของเดิมมี Layer 1-4 อยู่แล้ว เมื่อกดสร้างใหม่ก็จะเป็น Layer 5 , 6 , 7 , 8 เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 3. ออบชั่นบาร์ Tool Options Bar เป็นส่วนที่ใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐานในการทำงาน ในโปรแกรม 3. เครื่องมือและคำสั่งใช้งานใน Photoshop เครื่องมือและคำสั่งใช้งานใน Photoshop อุปกรณ์มาคี์ Marquee Tools เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ ของภาพตามต้องการ โดยมีให้เลือกโดยการคลิ๊กเม้า ค้างตรงรูปสามเหลี่ยมเล็กๆด้านข้าง โดยจะมีแบบให้ เลือก ทั้ง สี่เหลี่ยม วงรี เส้นนอน เส้นตั้ง อุปกรณ์เคลื่อนย้าย Move Tool เป็น อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายภาพ หรือบนชั้น Layer ที่เรากำลังทำงานอยู่ไปในตำแหน่งต่างๆ อุปกรณ์แลซโซ Lasso Tools เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกพื้น ที่การทำงานแบบอิสระโดยเริ่มจากพื้นที่จากจุดเริ่มจน วนมาพบกันอีกครั้ง โดยตัดในลักษณะใดก็ได้รูปแบบ ใดก็ได้. We're just getting started, so stay tuned as we roll out exciting new features in the months ahead.

Next

เครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เครื่องมือ photoshop cs6

หากต้องการสร้างตัวอักษรในรูปภาพ ต้องเลือกที่เครื่องมือใด Marquee Crop Horizontal Type Pen 17. อุปกรณ์เมจิควอนด์ Magic Wand Tool เป็นอุปกรณ์ให้เลือกพื้นที่ การทำงานเช่นกันโดยจะเลือกพื้นที่ที่มีสีโทนเดียว กันหรือมีสีโทนคล้ายๆกัน. ในตัวโปรแกรม Photoshop นั้น จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถลบรอยสิว รอยดำบนใบหน้าเราได้ง่ายๆ โดยเจ้าตัวเครื่องมือนี้มีชื่อว่า Spot Healing Brush Tool นั่นเอง ซึ่งเราสามารถทดลองทำตามไปได้เลย ตามนี้ 1. กล่องเครื่องมือ Tools Bar ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติดังนี้ Move ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือก หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์ Lasso ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ Quick Serection Tool ใช้ระบายเพื่อเลือกพื้นที่ต้องการแก้ไข Crop ใช้ตัดขอบภาพ Eyedropper ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ Healing Brush ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ Brush ใช้ระบายลงบนภาพ Clone Stamp ใช้ทำสำเนาภาพ โดย copy ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย History Brush ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะเดิมที่บันทึกไว้ Eraser ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ Gradient ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ Blur ใช้ระบายภาพให้เบลอ Dodge ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น Pen ใช้วาดเส้นพาธ Path Horizontal Type ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ Path Selection ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ Rectangle ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป Hand ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ Zoom ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาพ Set Foreground Color และ Set Background Color ใช้สำหรับกำหนดสี Quick Mash เปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen 4. เครื่องมือ ตัดภาพ ตามแนวเส้นตรง กดเลือกเครื่องมือ แล้วลากในบริเวณพื้นที่ ที่ต้องการจะตัด เปลี่ยนเป็น เครื่องมือหัวลูกศร เพื่อดึงพื้นที่ใส่เส้นประออกมา การลบภาพบางส่วน ด้วยเครื่องมือ ยางลบ Eraser Tool จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้ ลบส่วนบางส่วนของรูปภาพ ในแบบที่เบสิคและรวดเร็วที่สุด ต่อยอดมาจากโปรแกรม Paint เลยทีเดียว วิธีใช้ก็แค่กดที่เครื่องมือไอคอนรูปยางลบ แล้วก็นำไปใช้ลบส่วนใดๆ ก็ได้ตามที่ต้องการได้เลย แต่ถ้าต้องการปรับขนาดของยางลบให้ใหญ่ขึ้น หรือ เล็กลง ก็กด คลิกขวา แล้วเลื่อนแถบ Size เพื่อปรับขนาดตามที่ต้องการได้เลย 5. And now you can harness the power of Photoshop across desktop and iPad to create wherever inspiration strikes.

Next

เครื่องมือและคำสั่งใช้งานใน Photoshop

เครื่องมือ photoshop cs6

การใส่ตัวอักษรในแนวดิ่งต้องใช้เครื่องมือใด horizontal type tool Vertical type tool horizontal type mask tool vertical type mask tool 18. ไตเติ้ลบาร์ Title Bar แสดงชื่อไฟล์ภาพที่เปิดใช้งานอยู่ 5. เมนู File หมายถึงอะไร รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ 24. กล่องเครื่องมือ ด้านซ้าย Photoshop Tools box : เป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ให้เลือกใช้งานได้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือตัดภาพ ลบภาพ เทสี ระบายสี เพิ่มข้อความ Text และ อื่นๆ 3. สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเมื่อคุณเปิด ครั้งแรกคือรูปลักษณ์ใหม่ มีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่มืดใหม่ มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจในตอนแรก แต่เมื่อคุณชินกับมันแล้วมันก็เยี่ยมมาก มีสี่รสชาติที่แตกต่างกันของมันและคุณสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดในเมนูการตั้งค่า ใช่ส่วนต่อประสานแสงที่คุ้นเคยเก่าเป็นหนึ่งในตัวเลือก ฉันขอแนะนำให้ให้คนดำผ่านพ้นไปคุณอาจรักพวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถกดปุ่ม Shift + F1 หรือ F2 เพื่อสลับไปมาในสีใหม่ อีกสิ่งหนึ่งที่คุณอาจไม่สังเกตเห็นในตอนแรกก็คือรูปลักษณ์และความรู้สึกของพาเนลได้ถูกทำให้แน่นขึ้น แผงคุณสมบัติ หากคุณคุ้นเคยกับการมองไปที่แผงหน้ากากตัวควบคุมการปรับสำหรับเลเยอร์การปรับและตัวเลือก 3D พวกเขาทั้งหมดจะถูกนำมารวมไว้ในแผงคุณสมบัติ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งเหยิง เมื่อคุณเข้าไปที่เมนูตัวกรองคุณอาจคิดว่าตัวกรองจำนวนมากหายไป ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงความยุ่งเหยิงที่หายไปตัวกรองที่หายไปทั้งหมดจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้หอกรอง มูลค่าการกล่าวขวัญอย่างแน่นอนคือการกำหนดค่าสามารถนำเข้าและส่งออกได้แล้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีแปรงรูปร่างการกระทำและอื่น ๆ มากมาย ฉันรู้ว่าฉันมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและเป็นเรื่องยากที่จะเคลื่อนย้ายพวกเขาไปด้วยตนเองและฉันจะสูญเสียบางอย่างเมื่อฉันอัปเกรดเป็น Photoshop รุ่นใหม่ เสนอทางเลือกในการโยกย้ายสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าไปเมื่อเปิดตัว; ฉันต้องบอกว่าฉันรักมัน! คุณสามารถกรองตามประเภท ค่าเริ่มต้น ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึงรูปภาพการปรับข้อความเลเยอร์เวกเตอร์และวัตถุอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังมีหมวดหมู่อื่น ๆ เช่นชื่อ, เอฟเฟกต์, โหมด, คุณสมบัติและสี มีรายการแอตทริบิวต์ที่ยาวซึ่งรวมถึงการมองเห็นการผสมขั้นสูงและอื่น ๆ ข้อความน่าสนใจเพราะคุณสามารถค้นหาตามชื่อเลเยอร์ ฉันรู้ว่าผู้คนจำนวนมากไม่ได้ตั้งชื่อเลเยอร์ของพวกเขา แต่ข้อดีส่วนใหญ่ที่ใช้เลเยอร์จำนวนมากมักจะตั้งชื่อเลเยอร์สำคัญอย่างน้อยเสมอ ตอนนี้ถ้าคุณเป็นช่างภาพหรือจิตรกรและใช้เลเยอร์เพียงครึ่งโหลหรือมากกว่านั้นนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ หากคุณเป็นนักวาดภาพประกอบนักออกแบบหรือนักแต่งเพลงการกรองจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มาก การพูดชื่อเลเยอร์เมื่อเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ให้กดปุ่มแท็บเพื่อไปยังเลเยอร์ถัดไปและกรอกชื่อเลเยอร์ด้วย เลเยอร์เวกเตอร์ใหม่ นักออกแบบจะต้องตื่นเต้นกับสิ่งนี้ เลเยอร์เวกเตอร์ได้รับการออกแบบใหม่ ตอนนี้คุณสามารถกำหนดสโตรกและเติมสำหรับเลเยอร์เวกเตอร์ใด ๆ รวมถึงเครื่องมือปากกาและเลเยอร์รูปร่าง เติมสามารถแข็งรูปแบบหรือการไล่ระดับสี จังหวะอาจเป็นของแข็งรูปแบบหรือการไล่ระดับสีด้วย ลองดูสิใช่ ตอนนี้มีลายเส้นประและเส้นประที่พร้อมใช้งานแล้ว! แถบสถานะ Status Bar แสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับภาพ เช่น ขนาดไฟล์ภาพ เป็นต้น 7. การเทสีลงในส่วนของกรอบภาพควรใช้เครื่องมือใด Gradient Tool 3D Material Drop Tool History Brush Paint Bucket Tool 9.

Next

เครื่องมือโปรแกรม

เครื่องมือ photoshop cs6

คือเครื่องมือใช้ทำอะไร ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ ใช้ตัดขอบภาพ 35. เราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆเพิ่มได้ ด้านบนของตัว photoshop แต่หลักๆที่เราจะต้องใช้ คือ ขนาดของแปรง แนะนำให้ลองปรับดูตามเหมาะสม ส่วนค่าอื่นๆจะลองปรับเล่นดูก็ได้ 3. แบบทดสอบหลังเรียน คำชี้แจง : แบบทดสอบหลังเรียน มีจำนวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 1. คือเครื่องมือใช้ทำอะไร ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไวของภาพ ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ ใช้ตัดขอบภาพ 33. Two Colours Mixing หมายถึง สีกลมกลืนโดยใช้สีเดียว สีกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม สีกลมกลืนโดยใช้แม่สี สีกลมกลืนโดยใช้วรรณะของสี 31. จิตรกรรม ส่วนเพิ่มเติมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วเป็นเคล็ดลับที่ erodible ใหม่สำหรับแปรง สิ่งเหล่านี้สร้างลายเส้นที่ดูสมจริงและสามารถปรับเอฟเฟกต์กรันจ์ได้ Airbrushes ยังได้รับเคล็ดลับใหม่ ๆ ที่ตอบสนองได้ดีในการเอียงด้วยปากกา Wacom ฉันเห็นศักยภาพมากมายกับสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีตัวกรอง Oil Painter ที่มาจาก Pixel Bender วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถวาดภาพและสร้างภาพสีน้ำมันที่สมจริงอย่างน่าประหลาดใจ สิ่งเล็ก ๆ ขนาดแปรงสูงสุดได้ถูกเพิ่มเป็น 5,000 พิกเซล นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการซ้อนทับของภาพถ่าย โดยไม่มีขอบแข็ง จากสิ่งต่าง ๆ เช่น Canon 5D แผงชั้นวาง เมื่อคุณเห็นแผงเลเยอร์เป็นครั้งแรกเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไป แม้ว่าจะไม่ชัดเจนในตอนแรก แต่ก็มีจำนวนเท่าใด เพิ่มการกรองเลเยอร์แล้ว สำหรับคนที่สามารถทำงานกับเลเยอร์ได้หลายร้อยชั้นนี่ยอดเยี่ยมมาก! เปิดไฟล์ภาพถ่ายขึ้นมา ในตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่ามี รอยสิวอยู่เต็มทั่วใบหน้าไปหมดเลย ขอบคุณภาพจาก acne.

Next

Buy Adobe Photoshop

เครื่องมือ photoshop cs6

. เมนู Edit หมายถึงอะไร รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ 25. การใส่ข้อความ Text in Photoshop สำหรับการใส่ข้อความตัวอักษรลงในไฟล์งานของ โปรแกรม โฟโต้ชอป นั้น เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เพียงแค่กดปุ่ม เครื่องมือ Text ที่เป็นไอคอนสัญลักษณ์ตัว T แล้วคลิกลงในตำแหน่งที่ต้องการจะพิมพ์ข้อความ เพียงเท่านี้โปรแกรมก็จะสร้าง Layer Text ขึ้นมา ให้เราสามารถพิมพ์ข้อความได้ทันที ถ้าต้องการ เปลี่ยนฟอนต์ Fonts ปรับขนาด Size หรือ เปลี่ยนสี Color ข้อความตัวอักษร ก็สามารถกดที่แถบพาแนลด้านบนได้เลย 6. การปรับขนาดรูปภาพสามารถใช้ปุ่มลัดใด กด Ctrl + T กด Ctrl + V กด Ctrl + C กด Ctrl + S 14. คือเครื่องมือใช้ทำอะไร ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ ใช้ตัดขอบภาพ 34.

Next