Rodzina librus logowanie. Librus

» Rodzic

Rodzina librus logowanie

W związku z powyższym: Podmiotem uprawnionym do udzielania wszelkich informacji związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w ww. Jest to jedna z największych aktualizacji w ostatnich latach. W przypadku zakupu niektórych usług skorzystanie ze Sklepu na portalu Librus Rodzina jest możliwe jedynie po uprzednim zalogowaniu do Konta Librus. Wymienione wyżej zasady nie wyczerpują listy tych, którymi się kierujemy. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, abyśmy mogli uruchomić wysyłkę newslettera. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Możesz skontaktować się z nami m.

Next

LIBRUS

Rodzina librus logowanie

Gromadzimy również dane w celu zapamiętania kolejności wyświetlonych bannerów, informacje o wybranym portalu, tj. Przetwarzamy natomiast dane osobowe z wykorzystaniem profilowania. Wypełnianie testów następuje jednokrotnie na dany etap edukacyjny. Robimy to w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Chcesz wiedzieć więcej — przejdź do strony aplikacji.

Next

:: LIBRUS

Rodzina librus logowanie

Mając na uwadze możliwość wprowadzania nowych usług przez Librus oraz nieustanny rozwój już istniejących, ewentualne zmiany w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także sugestie naszych użytkowników, możliwe jest modyfikowanie przez nas niniejszego dokumentu w przyszłości. W zależności od typu szkoły oraz konfiguracji, jakiej szkoła dokonała, rodzice mogą mieć dostęp tylko do wybranych modułów. . Aplikacja Nasze Szkoły to aplikacja mobilna udostępniająca dane z dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów tych szkół, dla których system Synergia wraz z aplikacją Nasze Szkoły udostępnione zostały na podstawie odrębnej umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższych systemach jest placówka oświatowa, która zakupiła lub na rzecz której została zakupiona licencja uprawniająca do korzystania przez jej pracowników oraz w zależności od rodzaju systemu innych wskazanych przez nią użytkowników uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Next

:: LIBRUS

Rodzina librus logowanie

Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Wybrane, spośród wskazanych w powyższym akapicie danych, tj. System Synergia umożliwia Użytkownikom będących pracownikami szkoły integrację z kontem Microsoft usługami OneDrive lub OneDrive dla firm. W przypadku płatności realizowanych za pomocą platformy PayU pośrednika płatności , administratorem danych osobowych jest równocześnie PayU S. Aby upewnić się, że przekazujemy dane lub wykonujemy określone czynności na danych na zlecenie uprawnionej osoby przysługiwać nam będzie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości. W przypadku braku przesłanki do przetwarzania danych, dane zostaną zanonimizowane lub usunięte. Dodatkowo, w treści wiadomości możesz przekazać inne informacje, jakie Twoim zdaniem są niezbędne do poprawnej obsługi Twojego zgłoszenia.

Next

:: LIBRUS

Rodzina librus logowanie

W procesie integracji jeżeli Użytkownik chce dokonać integracji z dyskiem sieciowym Google system Synergia prosi o dostęp do następujących danych konta Google: adres e-mail, identyfikator w systemie Google, dostęp do plików z dysku sieciowego Użytkownika. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi — jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Librus, jak również tego innego podmiotu. Zaufanymi partnerami są podmioty świadczące usługi lub oferujące produkty z branży edukacyjnej a także działające na ich rzecz agencje reklamowe lub domy mediowe. Profilowanie to taki rodzaj przetwarzania danych osobowych, które odbywa się automatycznie i pozwala na ocenę czynników osobowych Użytkownika lub dokonywanie predykcji formułowanie przewidywań jego dotyczących. Znacząco usprawnia komunikację ze szkołą, dając możliwość dwustronnego kontaktu. Zgłoszenie sprzeciwu skutkować będzie zaprzestaniem wysyłki informacji handlowej. Opisują jedynie podstawowe założenia w zakresie zapewniania przez nas ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powierzanych Librus przez naszych klientów szkoły i użytkowników indywidualnych.

Next

LIBRUS Synergia™ » Rodzic i Uczeń

Rodzina librus logowanie

System Synergia umożliwia Użytkownikom będącymi pracownikami szkoły integrację z kontem Google usługą Google Drive. Z powyższych, świadczonych przez nas usług możesz skorzystać nawet wówczas, gdy w Twojej szkole lub w szkole Twojego dziecka nie funkcjonuje żadne z naszych rozwiązań. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności naszego Zaufanego partnera. Tarczy Prywatności Privacy Shield , której uczestnicy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie ze stosowną decyzją Komisji Europejskiej. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w. Wszystkie procesy, które mogą zachodzić przy udziale danych osobowych dzieci jak zakładanie konta w serwisie czy zapisywanie się na newsletter , przechodzą regularne audyty ukierunkowane na ochronę ich praw.

Next

LIBRUS Synergia » Opis rozwiązania

Rodzina librus logowanie

Librus pełni w stosunku do danych zgromadzonych w ww. Adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jest w celu wyświetlenia w systemie Synergia informacji, z którym kontem Google konto w systemie Synergia jest zintegrowane. Jeśli korzystasz z oferowanych przez Librus płatnych usług, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe otrzymane w związku z realizacją stosownej płatności, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer konta bankowego, adres zamieszkania, adres e-mail. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne - możesz wycofać zgodę na ich przetwarzanie w każdym momencie kontaktując się z nami, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W naszych produktach i usługach wykorzystujemy tzw. Sposób komunikacji między systemami został opisany poniżej. W przypadku skorzystania z tej możliwości jesteś proszony o wyrażenie zgody na udostępnienie Librus przez odpowiednio Facebook lub Google Twojego adresu e-mail oraz Twojego identyfikatora z usługi, z której korzystasz, a które następnie są przypisywane do Twojego konta w portalu indywidualni.

Next