Samfunnsfag eksamen. Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver

Samfunnsfag (SAF1001)

Samfunnsfag eksamen

Maktfordelingsprinsippet i Norge + Massemedia sin makt i samfunnet Jeg ble også spurt om hva jeg selv mente om mine tema, så det er viktig å tenke litt på egne meninger og ikke kun på harde fakta fra pensum. Da snakker du gjerne helt selv. Har kommet over noen eksempler på eksamensoppgaver i samfunnsfag og skal selv opp som privatist om tre dager. Jeg ble først spurt om å drøfte hvordan fordelingen mellom primær-, sekundær- og tertiærnæringene i Norge hadde forandret seg gjennom tidene. Si din mening om fordeler og ulemper ved at det satses på vindmølleparker i hele landet. Vil det si jeg utover det å lese boka må slå opp en konflikt på nettet og summere den opp og ta med løsningen kriker le dette er hva jeg trekker som tema? Det burde derfor være langt flere folkeavstemninger.

Next

Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver

Samfunnsfag eksamen

Så blir dere oppkalt én etter én avhengig av hvilken plass du har på listen. Hvorfor er gutter mer kriminelle enn jenter? Så vil de spørre deg masse spørsmål for å teste kunnskapen din. Diskuter påstanden: De rike landene har selv kjempet seg ut av fattigdommen. Det er viktig at om du ikke forstår, så sier du det. Velg ut noen saker og diskuter i hvilken grad regjeringen har lykkes i å forandre Norge.

Next

Muntlig Eksamen Samfunnsfag by Julian André Stavnesvik on Prezi

Samfunnsfag eksamen

Nordområdene er et område som får stadig mer å si i forhold til ressurser og storpolitikk. Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Diskuter i hvilken grad Norge bør ta imot flere eller færre innvandrere til Norge. Eller det jeg egentlig lurer på er de målene som står i boken, feks: bruk digitale verktøy for Å finne eksempler på en konflikt i verden og presentere denne med forslag til løsning. I hvilken grad er straff et egnet middel til å hindre kriminalitet? Hva er fordeler og ulemper med et slikt samfunn? Videoundervisningen er presis og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig oversikt og kunnskap til å mestre faget og den muntlige eksamen. Svært mye av det vi kjøper, blir produsert i lavkostland, som Kina, der lønningene er lave.

Next

ASK

Samfunnsfag eksamen

De borgerlige partiene på Stortinget — Senterpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet — ser ut til å ha problemer med å danne en felles koalisjonsregjering som kan overta etter den rød-grønne regjeringen ved neste valg. Rettferdiggjør dine valg om nødvendig. Burde det være lov i Norge å si hva som helst i ytringsfrihetens navn? Hei, tok opp denne da jeg skal opp i samfunnsfag snart. Det skal anlegges en vindmøllepark i ditt nærområde for å sikre kraftforsyning i regionen. Drøft i hvilken grad dette er riktig. Når den tiden er gått blir du hentet til eksaminasjon, og neste elev blir hentet til forberedelse. Til forelesningene følger oppgaver og tankekart.

Next

ASK

Samfunnsfag eksamen

Hva er situasjonen når det gjelder brudd på menneskerettighetene i verden i dag? Er Norge et rasistisk samfunn? Der vil du måtte holde et slags foredrag om det. Diskuter om dette er en fornuftig og effektiv måte å forbedre verden på. Diskuter om vi trenger jordbruk i Norge i dag. Eksamen og vurdering For elever For privatister Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Muntlig Muntlig Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig Muntlig Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei Første eksamen: Vår 2007 Først undervist: Høst 2006 Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt Omfang Årstimer 84 timer Påført vitnemål 84 timer Fagets navn på ulike språk Bokmål Samfunnsfag Nynorsk Samfunnsfag Nordsamisk Servodatfágat Engelsk Social studies. Edited April 8, 2011 by Mintball.

Next

Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver

Samfunnsfag eksamen

Diskuter påstanden: Samene i Norge i dag er en undertrykt minoritet. Afrika blir ofte sett på som et fortapt kontinent der det skjer liten utvikling. Hva kan nå videre skje for at en skal kunne komme frem til en avtale? Hva er typisk norsk i Norge i dag? Diskuter hvor viktig oljen er for Norge. Deretter ble jeg grillet litt i ytre krefter og landskapsforvitring. Hva er årsakene til at partiene har samarbeidsproblemer, og hvilke samarbeidskonstellasjoner er mulige? Hvorfor er det så vanskelig å løse konflikten mellom Israel og palestinerne? Der blir det sjekket hvem som har møtt opp. Det hevdes at i en globalisert verden har Stortinget og regjeringen svært lite å si.

Next

ASK

Samfunnsfag eksamen

I hvilken grad er Norge et religiøst samfunn? Organisasjoner som Fairtrade arbeider med å bevisstgjøre forbrukerne og få oss til å handle varer og klær hvor arbeidere ikke blir utnyttet. Kapittel 5 Kan man ha all info man vil de 30 minuttene man sitter og forbereder? Hun har sin 6-årige utdannelse fra Universitetet i Tromsø med hovedfag i historie. Du kan snakke fritt rundt tema, men det er viktig at du sier hvorfor du har valgt å ta med A, men ikke B. . Mot en rettferdig verden: - økonomisk globalisering: konsekvenser - fattigdom: årsaker og konsekvenser - norsk økonomi: hvorfor er vi rike? Er det grunn til å være optimistisk? Hvordan har utviklingen vært rent tallmessig de siste 15 årene for disse samlivsformene? Under eksamen så er omtrent 20 minutter avsatt til temaet du fikk.

Next

Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver

Samfunnsfag eksamen

Man lærer seg begrepsforståelse og analyser av samfunnsforhold, og vi ser bl. Edited April 28, 2010 by Muzungu Var oppe til privatist eksamen i samfunnsfag i går. Geografieksamen er vel som engelskeksamen, latterlig enkel. I hvilken grad er det riktig å si at forskjellene mellom gutter og jenter er styrt av biologiske forskjeller? Ekteskap, registrert partnerskap ordningen opphevet fra 1. De fattige land har seg selv å takke for at de er fattige. Du er ikke nødt til å skape noen problemstilling eller hypoteser. Eller denne: Bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg, grunngje kvifor samfunnet straffar og gjere greie for korleis kriminalitet kan førebyggjast.

Next