Skolerute 2019 2020. Skolerute

Skoleruta

Skolerute 2019 2020

Planleggingsdager varierer Skoleåret er tilsammen 190 dager. Januar 20 Juleferie til og med fredag 3. Noen kommuner samkjører planleggingsdager, andre overlater til skolene å fastesette disse. . Høstferien er en uke lang skoleferie som regel i oktober, i uke 40 eller 41, avhengig av fylke. Uke 40 Oktober 20 Høstferie 28. Uke 40 Oktober 19 Høstferie 30.

Next

Skolerute

Skolerute 2019 2020

Sum 190 Planleggingsdager Grunnskolen har totalt 6 planleggingsdager i året. April 18 Påskeferie til og med 06. Visste du at datoen for påske henger sammen med fullmånen og vårjevndøgn? Vinterferien er en skoleferie i februar eller mars, avhengig av hvor du bor. Skoleruta er også tilgjengelig som delt kalender på Google på følgende lenke. Skolerute 2019-2020 Skolerute 2019-2020 Måned Forklaring Antall skoledager August Skolestart er 19.

Next

Skolerute 2019

Skolerute 2019 2020

Her finner du datoer for skolens påskeferie og alle helligdagene i den stille uka. Det betyr blant annet at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolen og de videregående skolene. Skoleruta er samordnet med fylkeskommunen og de fleste andre kommunene i Troms. Av Oversikt over helligdager, fridager og skoleferiene i 2019-2020 i hele Norge. Februar 20 Mars 15 Vinterferie 01. Normalt samme uke som året før.

Next

Skoleruta

Skolerute 2019 2020

Stengt for planlegging 2 dager, se planer for egen skole September 19 Fri på valgdagen 9. I tillegg til feriene, kommer seks planleggingsdager hvor elevene har fri. I Nord-Norge har de fri bare to-tre dager. Januar 20 Første skoledag mandag 06. Mer å lese Gratis online kalender med merkedager og uker.

Next

Skolerute

Skolerute 2019 2020

Oktober 19 Høstferie, uke 40 November 21 Desember 15 Juleferie fra og med mandag 23. Første skoledag etter påske er 6. Iverksetting av eventuelle avvik fra vedtatt forskrift om skolerute, krever enighet mellom skole og foresatte. Når en arbeidsuke likevel er avbrutt av helligdagslovgiving, kan det være rimelig å legge inn fridager på slike mellomliggende dager. Avvik skal ha en pedagogisk begrunnelse. Ingen skoleferie Sjekk skolenes nettsider for evt.

Next

Skoleruta 2019

Skolerute 2019 2020

Første skoledag etter påske er 14. Februar 15 Vinterferie uke 9 fra og med mandag 24. Januar 19 Første skoledag tirsdag 05. Skolerutene utarbeides av fylkesmannen og vedtas senest høsten før skoleåret starter. Det er til vanlig ikke mulighet å legge inn tilfeldige fridager som stykker opp arbeidsuken. Avvik skal ikke utløse ekstra kostnader for kommunen.

Next

Skolerute 2019

Skolerute 2019 2020

. . . . .

Next

Skolerute

Skolerute 2019 2020

. . . . . . .

Next