Statens satser kjøregodtgjørelse 2019. Statens satser innenlands

Statens reiseregulativ 2019 og 2020

Statens satser kjøregodtgjørelse 2019

Av disse kan kr 875 utbetales trekkfritt. Har du bodd på hotell, og har et påbegynt døgn på for eksempel 8 timer, så vil du fra 2019 etter statens satser få utbetalt denne dagsatsen for påbegynt døgn mellom 6 og 12 timer, mens du etter skattereglene vil ha full skattefri sats på 578 kroner også fra det påbegynte døgnet. Statens satser er med andre ord lik de skattefrie satsene. Ansattes krav på bilgodtgjørelse vil derfor avhenge av hvilken forpliktelse arbeidsgiver har påtatt seg i de tilfeller man ikke er bundet av tariffavtale. Diettgodtgjørelsen for overnattingsreiser på over 12 timer økes til 780 kroner og for dagsreiser på mellom 6 og 12 timer økes satsen til 307 kroner. Reverserer mye av det som kom i sommer Øren sier det som nå skjer er at man reverserer mye av det som skjedde i forbindelse med at statens særavtale ble underskrevet like før sommeren.

Next

Satser for kjøregodtgjørelse i 2018

Statens satser kjøregodtgjørelse 2019

Utgifter til overnatting særavtalens § 10 Etter statens særavtale skal overnatting på hotell og lignende i utgangspunktet dekkes etter regning. Dersom vi hadde benyttet oss av alle skattefordelene ville tallet vært hele 8,5 milliarder kroner. I tillegg bruker vi funksjonelle informasjonskapsler for å oppdage brudd på nettsider, og for tjenester, for eksempel å registrere et antall påloggede forsøk på feil logging. Overskuddet som skattlegges som lønn blir 40 øre per kjørte kilometer fra 22. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Next

Satser for kjøregodtgjørelse i 2018

Statens satser kjøregodtgjørelse 2019

Satsene stiger minimalt fra 2017 til 2018. Det innebærer at mens statens særavtale fra i sommer opererer med en sats for påbegynt døgn med varighet på mellom 6 og 12 timer og en sats for påbegynt døgn på mer enn 12 timer — så vil det fra 2019 være full trekkfri sats fra 6 timer inn i et påbegynt reisedøgn. Nye satser er gjeldende fra 22. Da dette ikke er et supportforum, så anbefaler jeg dere til å ta kontakt med Mamut support direkte fremover ved spørsmål: Telefon: 815 55 470, e-post: support mamut. Disse satsene ligger tilgjengelig fom versjon 22. Andre begreper som brukes ved utgiftsdekning når ansatte har brukt egen bil er kilometergodtgjørelse og kjøregodtgjørelse.

Next

Satser for kjøregodtgjørelse i 2018

Statens satser kjøregodtgjørelse 2019

Satsen gjelder også for ansatte som får kr 0,10 kr pr km for de som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen. Her er noen eksempler på hva skatten blir før 22. For eksempel, for å huske språkinnstillinger, men også for å forhindre at nettstedet blir overbelastet. Noen arbeidsgivere har avtalt med de ansatte at det er den trekkfrie satsen som utbetales. Denne artikkelen er publisert for mer enn et år siden, og regelverket som er omtalt kan være endret. Ta gjerne kontakt med Mamut Support direkte via telefon tlf: 815 55 470 , e-post support mamut.

Next

Ikke tilgjengelig:Statens personalhåndbok 2019

Statens satser kjøregodtgjørelse 2019

Inntil nye særavtaler foreligger er det fjorårets satser som gjelder. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. . Hvis du ikke gir tillatelse til disse informasjonskapslene, blir ikke informasjonskapslene plassert på enheten. For reiser på mer enn 12 timer uten overnatting blir satsen i 2019 endret til 570 kroner, og påbegynt døgn for reiser med overnatting vil også følge disse satsene. Denne satsen gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet.

Next

Kjøregodtgjørelse

Statens satser kjøregodtgjørelse 2019

Regler for skattefri kjøregodtgjørelse Ifølge Skatteetatens hjemmesider kan en arbeidsgiver velge å utbetale kjøregodtgjørelsen til sine medarbeidere etter faste satser. For å sitere Skatteetaten: «Hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker er pliktig til å føre kjørebok. Inntil videre legges derfor satsen for 2019 til grunn Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. Det er ikke krav til at merutgifter til kost skal legitimeres ved bilag, men at arbeidstakeren må sannsynliggjøre eventuelle merutgifter til kost. For virksomheter som er tariffbundet så kan tariffavtalen ha bestemmelser om bilgodtgjørelse.

Next

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019

Statens satser kjøregodtgjørelse 2019

Ikke bare ble reisesatsene for 2018 et halvt år forsinket — det har også vært mye frem og tilbake om hvordan diettgodtgjørelse skal skattlegges. Nummeret har ingen betydelse, så der kan du velge et nummer som ikke er i bruk fra før. Kjørte km Påslag Skatt 5 000 3 000 1 308 10 000 6 000 2 616 15 000 6 000 2 616 El-bil 5 000 3 500 1 526 10 000 7 000 3 052 15 000 7 000 3 052 Eksemplet gjelder for skatteåret 2019. Man har også tatt med i beregningen at bilers forbruk av bensin vil reduseres noe per kjørte kilometer, slik at økningen derfor er svært beskjeden. Dette er satsene for kjøregodtgjørelse Statens satser er de samme i 2017 og til og med 21.

Next

Reiseavtaler i og utenfor Norge

Statens satser kjøregodtgjørelse 2019

Statens reiseregulativ innland Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk. Skattereglene må dermed angi de skattefrie nivågrensene for de ulike godtgjørelsene. Kravet etter statens særavtaler 250 km x 4,03 kr Kr 1007,50 Trekkfri utbetaling 250 km x 3,50 kr Kr 875 Skattepliktig utbetaling Kr 132,50 Den ansatte har krav på kr 1007,50 utbetalt. Vi kan kun informere om hvilke oppsett standardlønnsarter er lagt opp med, dersom kunder spør om det. Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Dette gjelder for lønnsinntekter fra 617. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2018 at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer.

Next