Telugu crime stories. O Drushyam

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...

Telugu crime stories

అక్కడ నల్లరాతిల్తో చేసిన ఆరడుగుల శక్తివిగ్రహం ఒకటి వున్నది. అయినా పాపం చాలా రోజులు అలాగే ప్రయత్నం చేసింది. పడవలో ప్రయాణం చేస్తున్న కొందరు చూసి వారితో వచ్చేయమని బ్రతిమాలుకున్నారు. వారిని కాదన్న వారి తలలు నరికించేసారూ. తనకు తానై మదూలికను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పడానికి నిరాకరించినవాడు, కీర్తిసేన విషయంలో మరొక విషంగా ప్రవర్తించాడు.

Next

List of Best Crime Movies in Telugu

Telugu crime stories

ఇక్కడ వుండడం చాలా ప్రమాదం, నీళ్ళు చాలా వేగంగా వచ్చేస్తున్నాయి, మీరు మాతో రండి! తర్వాత ప్రచండవర్మను తనకు సామంత రాజుగా నియమించి, కీర్తిసేనా మదూలికలతో చందన దేశానికి తిరిగి వెళ్ళాడు. అతడు రాజవుతూనే, తనకు పూర్తీ అనుకూలంగా ప్రవర్తించే సుప్రతీకుదనేవాడిని తన ప్రధానసలహాదారుడిగా నియమించుకున్నాడు. తాజాగా స్పా పేరిట విదేశీ వనితలతో సెక్స్ రాకెట్ నిర్వహిస్తున్న గుట్టును పూణే క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. మన దెగ్గిర కనుక ఈ సంచి చూస్తే మనం దొరికిపోతాము. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to kathalu.

Next

Be Alert :

Telugu crime stories

మొత్తానికి ఒక రోజు ఒక సభికుడిని పిలిచే, రాజు గారు గుర్రాన్ని ఎగిరించమని ఆజ్ఞాపించారు. But, not to forget Telugu cinema has also got its share of off-beat or alternate cinema. రాజుకు ఈ విధంగా మౌనభంగం కలగగానే, బేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై, మళ్ళీ చెట్టెక్కాడు. అనగనగా రెండు పిల్లులు ఒక రొట్టె ముక్క కోసం దెబ్బలాడుకుంటున్నాయి. యుద్ధం జరుగుతున్నన్ని రోజులు యే జెట్టు ఈ విషయం గమనించలేదు. చాలా సంవత్సరాలు పక్షులు, మృగాలు కొట్టుకుంటూనే వున్నాయి. అనంతుడి పేరు వింటూనే ఉలిక్కి పడిన విరజుడు, ఒక్క క్షణం ఆలోచించి, సుప్రతీకుడు చెప్పిన దానికి అంగీకరించాడు.

Next

electionresults.vaughan.ca Short Stories, Novels, Literature, Poetry, Essays, Articles, Experiences, Interviews, Columns and more...

Telugu crime stories

ఇక యుద్ధం విరమించుకోవాలని నిశ్చయించి, సంధి చేసుకున్నాయి. ఈ సందేహాలకు సమాధానం తెలిసికూడా చెప్పకపోయావో, నీ తల పగిలిపోతుంది. మనసులో ఏ కల్మషంలేని ఆ పిచుకకో ఒక రోజు ఒక కాకుల గుంపు పరిచయం అయ్యింది. శాంతంగా, ఆత్మీయంగా ప్రవర్తించే అనంతుడు విరజుడికి కూడా నచ్చటంతో వారి స్నేహం దినదిన ప్రవర్ధమానం కాసాగింది. రాజు గారు ఈ విషయం మరిచిపోవచ్చు! చేసిన పొరపాటు గ్రహించి, క్షమాపణ కోరాడు. We will not remove any content for bad language alone, or being critical of a particular book. ఆ రొట్టి ముక్క ను కోతికి అంద చేసారు.

Next

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...

Telugu crime stories

అతడు మన వర్తకుల శ్రేష్టి ఇంట ఆతిధ్యం పొందారు. కొంత సేపటికి మరో పడవలో కొంత మంది కనిపించారు. మనం హేచ్చువేతనం మీద మరింత మందిని సైన్యంలో చేర్చుకుని, మనమే ముందుగా పొరుగురాజు మీద దండెత్తుదాం. మహారాజు గారి మనసులో ఈ విషయం అలాగే బలంగా పడిపోయింది. We will not remove any content for bad language alone, or for being critical of a book.

Next

What Mistake Done by Dr. Vara Prasad?

Telugu crime stories

అలాంటి వాళ్ళ వలలో చిక్కి, కార్యసాధన తర్వాత అవివేకం కొద్దీ తనమేలును కూడా మరచిన అనటుడనే యువకుడి కథ చెబుతాను, శ్రమ తెలియకుండా విను. Only flag comments that clearly need our attention. The host narrates different crimes stories in a dramatized version and suggests the right measures to avert crimes. గాలిలో ఎగరడం మానేసి నీళ్ళల్లో ఈత కొట్టడానికి తెగ ప్రయత్నం చేసింది. నిధులతో తిరిగి వస్తే, అతడి ఎట్టు బంగారాన్ని బహుమానంగా ఇస్తామని చెబుదాం.

Next

O Drushyam

Telugu crime stories

Let us know what you think about these movies and how often our directors should attempt to make such Films. అతడు ఆరావళీ ప్రవత ప్రాంతంలోని కృష్ణ చంద్రుడనే గురూత్తముని వద్ద మంత్రం శాస్త్రాన్ని కూలంకషంగా అభ్యసించాడట. మీరు పూర్వం గురుకులంలో చేసిన వాగ్దానం ప్రకారం, నన్ను మీ ప్రదానామాత్యుడిగా నియమించుకొంది. కాని, పరిస్తితుడు మరొకలా పరిణమించడంతో, తండ్రి ప్రార్తనాపూర్వకంగా సత్యపాలుడిని కోరడం ద్వారా, అతణ్ణి వివాహమాడవలసి వచ్చింది. మిచిగాన్: భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమానుబంధాలు ఉంటాయి. కీర్తిసేన బదులు చెప్పక తల వంచుకున్నది.

Next

Best Collection of Telugu (133 books)

Telugu crime stories

సభికుడు చిరునవ్వుతో తప్పించుకుని ఇంటికి చేరుకున్నాడు. Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. నువ్వే రాకుండా ఇక్కడ తిష్ట వేసావు. As a general rule we do not censor any content on the site. అతడు క్రమేపీ చదువులో కొంత రాణిస్తూ, నానాటికీ అహంకారం పెంచుకుని, అనంతుడిని నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రారంభించాడు.

Next