Tsk 2019 yan ödeme. 2019 YILI YAN ÖDEME KARARNAMESİ YAYINLANDI!

2018 YILI YAN ÖDEME KARARNAMESİ ONAYLANDI MI?

Tsk 2019 yan ödeme

Beyim hala þükürden söz ediyor. Geçen aralýk ayýnda spor testine gittim ve baþarý ile geçtim. Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı yazılı emirde '926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre, subay, hakim subaylar hariç astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hangi rütbe ve görevleri için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatını düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı Askeri Personel Yan Ödeme Kararnamesi ilgi ile alınmıştır. Yani büroda işini yapanla sahada namlunun ucu bir olmamalı. E-Devlet ile giriş yapmak için. Bu þekilde bulunacak miktarlardan damga vergisi ve gelir vergisi kesilir. Ancak 2019 yılının Mart ayında olmamıza rağmen, zam ve tazminatlar konusunda bu yıla ilişkin herhangi bir karar henüz alınmadı.

Next

TSK Personeline 813 Liraya Kadar İyileştirme Yapıldı

Tsk 2019 yan ödeme

Ancak, 2018 yılına ilişkin zam ve tazminat belirlemelerinin 2019 yılı için uygulanmasına imkan veren herhangi bir düzenleme ise bulunmuyor Zam ve tazminat ödemeleri için Cumhurbaşkanı Kararı gerekiyor Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alanların maaş hesabında kullanılan zam yan ödeme ve tazminatlar önceki yıllarda Bakanlar Kurulu kararlarıyla belirlenmekte ve toplu sözleşmeler yoluyla da bu konuda belirlemeler yapılabilmekteydi. Serbest býrakýlan ve yeni ihdas edilen kadrolar hariç, yýl içindeki deðiþiklikler kontrole tabi deðildir. Hak ettiðimizi ve emeðimizin karþýlýðýný istiyoruz. Ayrıca 15 temmuzda tankı kullananın da o hain plana dahil olmayıpta aynı kefeye Uzman cavus 2 yıl önce Bu zammakarsi gelenler sınır otesinde mucadele eden kimler acaba hic dusundunuzmu siz buralarda tatilinizi en guzel yerlerden planlama yaparken bizim tatildiye bir planlamamiz yok niye siz rahatinizla tatilinizi yapip keyfini surun diye oralarda can veren insanlariz boyle oluncami zorunuza gidiyor asil size bu dusuncelerinizden dolayi yaziklar olsun. Zam ve tazminatlarla ilgili olarak her yıl karar önceki yıllarda Bakanlar Kurulu kararı yayımlanmaktadır. Sicilim bozuksa neden spor testine cagirdiniz diyemiyorum iþte. Yıl içerisinde çeşitli görevlerden ortaya çıkan riskten ötürü tüm rütbeler ve rütbelere göre değişiklik gösteren ödeme rakamları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayınlanacak.

Next

2019 YILINA İLİŞKİN YAN ÖDEME KARARNAMESİ ÇIKACAK MI?

Tsk 2019 yan ödeme

Kazanýlmýþ hak aylýk derecesinin üstü, eþiti veya ikiden fazla alt dereceli kadrolara atananlara anýlan maddeye göre zam ve tazminat ödenmez. Hastalık İznine Düzenleme Getirildi İş güçlüğü ve riskine dair güncel düzenlemeyle birlikte artık Türk Silahlı Kuvvetleri askeri birliklerinde görev alan personelin gösterge rakamları yan ödemeyi doğrudan etkiliyor. Bir de şunu Nisan da yapıp bizle dalga geçmesinler. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf subay ve astsubay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile bando sınıfı muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Öte yandan, 2006 yılında belirlenen zam ve tazminatlara ilişkin bazı hüküm ve belirlemeler, geçen 12 yıl içinde Bakanlar Kurulu kararları ve toplu sözleşmelerle bazı değişikliklere de uğramıştır. Yukarýda sözü edilen 1 aylýk kontrol ve kontrolü izleyen 1 aylýk daðýtým süresi içinde yapýlacak ödemelerden harcama yetkilileri sorumludur. Başvuru formu temini gibi tüm ayrıntılar kılavuz içeriğinde cevaplanmaktadır.

Next

TSK Personeline 813 Liraya Kadar İyileştirme Yapıldı

Tsk 2019 yan ödeme

Zam ve tazminatlar konusunda her yıl karar alınıyor Zam ve tazminatlarla ilgili olarak her yıl karar önceki yıllarda Bakanlar Kurulu kararı yayımlanmaktadır. Ama kendinizi benim yerime koyun artik dengem kaydi. Deniz hizmet süresi 4 yıl ve üzeri olan personele net 553 lira, deniz hizmet süresi 8 yıl ve üzeri olan personele net 690 lira, deniz hizmet süresi 12 yıl ve üzeri olan personele net 813 lira yan ödeme ve iş güçlüğü tazminatında iyileştirme yapıldı. Ancak, 2018 yılına ilişkin zam ve tazminat belirlemelerinin 2019 yılı için uygulanmasına imkan veren herhangi bir düzenleme ise bulunmuyordu. Dönem Toplu Sözleşmede konuya ilişkin yer alan hükümlere göre yapıyor. Baþkalarý senin hakkýný þuursuzca yiyor, daha ilk toplantýlarýnda kendilerine %40 zam yapýyorlar ve daha binlerce örneði olan adaletsiz gelir daðýlýmý.

Next

TSK personeline 2018 yan ödeme kararnamesi ile 400 TL zam

Tsk 2019 yan ödeme

Ali 2 yıl önce Çok fakirler gariplerdi mesela karargahtan çıkmayan lise mezunu uzman 5000, meslek yüksek okulu mezunu başçavuş 6000-9000, 1 yıl eğitimle teğmen olan 5000, albay 7000-12000. Bölük komutanim aramýþ neden göndermiyosunuz diye komutanýma ''sicili bozuk sicili ondan iyi olanlati yolluyoruz'' demiþler. Zam ve tazminat ödemeleri için Cumhurbaşkanı Kararı gerekiyor Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alanların maaş hesabında kullanılan zam yan ödeme ve tazminatlar önceki yıllarda Bakanlar Kurulu kararlarıyla belirlenmekte ve toplu sözleşmeler yoluyla da bu konuda belirlemeler yapılabilmekteydi. Bu kapsamda yapılması uygun görülen tekliften 29. Ancak, 2018 yılına ilişkin zam ve tazminat belirlemelerinin 2019 yılı için uygulanmasına imkan veren herhangi bir düzenleme ise bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda bando sınıfında muvazzaf subay ve astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. Zam ve tazminat ödemeleri için Cumhurbaşkanı Kararı gerekiyordu Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alanların maaş hesabında kullanılan zam yan ödeme ve tazminatlar Cumhurbaşkanı kararlarıyla belirlenirken, toplu sözleşmeler yoluyla da bu konuda belirlemeler yapılabiliyor.

Next

TSK personeline yan ödeme zammı

Tsk 2019 yan ödeme

Kurumlar, 2018 yılında bugüne kadar maaş hesaplamalarını, zam ve tazminatlara ilişkin 2017 yılı belirlemelerine ve 4. Ancak, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte Bakanlar Kurulu Kararı gereken işlemlerin Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılmasından dolayı, 2019 yılına ilişkin zam ve tazminat belirlemeleri de Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılacak. Geçen aradým yurtdýþý þubeyi bi astsubay çýktý artistlik yaptý ''her spor testini geçeni yurtdýþýna gönderecez diye bi kural yok'' dedi baðýrdý çaðýrdi ve ben tek kelime edemedim çünkü geleceðim iki çocuðumun ailemin meslek hayatimin gelecegi bu yurtdisina oradan gelecek paraya baðlý olduðu için ses edemedim ''niye baðýrýyorsunuz komutanim'' bile diyemedim ''spor testini geçeni göndereceksiniz diye kural yoksa daha öncekiler nasil gitti'' diyemedim. Kurumlar 2019 yılına ilişkin maaş hesaplamalarını, zam ve tazminatlara ilişkin 2018 yılı belirlemelerine ve 4. Bando Sınıfı Muvazzaf Subaylığa ve Astsubaylığa Kimler Başvurabilir? Sadece içimi döktüm kimseyi kirmak karalamak degil maksadim. Meslekte 17 yılım geçti ve bunun 9 yılı dağda bayırda geçti.

Next

2019 YILINA İLİŞKİN YAN ÖDEME KARARNAMESİ ÇIKACAK MI?

Tsk 2019 yan ödeme

Zam ve tazminat ödemeleri için Bakanlar Kurulu kararı şart Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alanların maaş hesabında kullanılan zam yan ödeme ve tazminatlar Bakanlar Kurulu kararlarıyla belirlenirken, toplu sözleşmeler yoluyla da bu konuda belirlemeler yapılabilmektedir. Subay alımı için başvuruda bulunacak adayların kılavuz içerisinde belirtilen 4 yıllık fakültelerinden, Astsubay alımı için başvuruda bulunacak adayların ise yine kılavuzda belirtilen 2 Yıllık Yüksekokullarından mezun olmaları şartı istenmektedir. . Aslında çokta fark etmez çünkü kafanın boş olduğu belli. Bu sayfada yazdým ama halen bu konuyu gündemde tutmak isteyenlere tekrar edeyim. Yan ödeme kararnamesi 2018 yýlý aynen geçerli olmak üzere Ocak ayýnda bildirildi. Bunu o kýt kafalarýnýza sokun.

Next

2019 YILI YAN ÖDEME KARARNAMESİ YAYINLANDI!

Tsk 2019 yan ödeme

Türk Silahlı Kuvvetleri yan ödeme kararnamesiyle birlikte zamlar, izin hakları, personelin iş güçlüğü ve iş riski gibi durumlarıyla ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Ancak kesintisiz 15 günden, kesintili olarak da bir yýlda 3 aydan fazla bir süre ile bölge içinde fakat memuriyet mahalli dýþýnda görevlendirilenlerin, geçici görev sürelerinin söz konusu süreleri aþan kýsmýna, geçici görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ödeme yapýlýr. Öte yandan, 2006 yılında belirlenen zam ve tazminatlara ilişkin bazı hüküm ve belirlemeler, geçen 13 yıl içinde Bakanlar Kurulu kararları ve toplu sözleşmelerle bazı değişikliklere de uğramıştır. Kurumlar 2019 yılına ilişkin maaş hesaplamalarını, zam ve tazminatlara ilişkin 2018 yılı belirlemelerine ve 4. Bakanlar Kurulu tarafından karar alınan işlemler arasından kaldırılan yan ödeme tutarları, devlet memuru statüsünde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için de yan ödeme kararnamesi adı altında yayınlanıyor. Aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenenlerin 2018 yılı maaş hesaplarında, zam yan ödeme ve tazminat unsurlarının hangi düzenleme esas alınarak kullanılacağı, 3 ay gecikmeli olarak çıktı. Başvuru formu temini gibi tüm ayrıntılar kılavuz içeriğinde cevaplanmaktadır.

Next