Vokaler. Internationella fonetiska alfabetet

Peter Sommer

Vokaler

Skriv avisene på A4-ark og heng de opp på en plakat i klasserommet eller ute i garderoben. Du står ferdig påkledd, klar til å gå på skolen. Dessa utgör emellertid bara en del av alla tillgängliga tecken, och täcker varken svenska dialekter eller utländska språk fullständigt. Konsonanter kan være eller afhængig af om man bruger stemmebåndene til at lave lyden. Gå igjennom ord for ord, og sjekk hvem som klarer å stave ordet. Norwegian vowels are the trickiest part of learning pronunciation.

Next

Vokal

Vokaler

Dersom det er vanskelig kan de gå tilbake igjen for å se på lappen en gang til. La de av elevene som ønsker det få lese teksten sin høyt for resten av klassen under oppsummeringen på slutten av økta. Se på bildene og skriv spørsmål til det dere ser. Tungans läge i höjd- respektive djupled är en viktig egenskap vid vokalbildning, men vokalbildningen styrs också av läpparnas rundning. Norske eksempler på diftonger er au, ai, øy, ei, oi. Oppsummer timen med å la elevene lukke øynene.

Next

Å uttale norske vokaler

Vokaler

Når du leser opp er det første mann til å finne ut om ordet har dobbeltkonsonant eller ikke. Tysk og dansk har for eksempel ikke den fremre u-en, og engelsk har verken y-lyden eller ø-lyden. Tungans position kan också beskrivas som munnens öppenhetsgrad , det vill säga är tungan högt placerad i munhålan är munnen mer stängd än om tungan är lågt placerad. La elevene få trekke et kort etter tur. For example, in the verb å drømme infinitive form of to dream , the vowel ø is short, but in the past tense drømte , the vowel is long. Med ljudenlig skrift öppnades obegränsade möjligheter för envar att kommunicera genom att allt som kunde sägas också kunde skrivas med ett trettiotal tecken.

Next

Svenska vokaler/Swedish vowels : Svenska

Vokaler

Forskjellen i Norge er at det fins ingen formelle uttaleregler som folk har en plikt til å rette seg etter, men vi har på en måte allikevel en retningslinje talemålet er rettet etter. Skru på musikk, og la elevene vandre rundt i klasserommet. La elevene i klassen få komme med forslag. Eksempler kan være ordpar som bønder og bønner, badet og bade, jernet og gjerne Dahl, m. Elevene kan også få lage sin egen , men her er linjeavstanden mindre. Vokaler infördes enligt som en nyhet i grekisk skrift cirka 500 f. I vissa språk, till exempel tjeckiska, förekommer sådan stavelsebildning systematiskt, som i vlk varg och krk hals.

Next

Å uttale norske vokaler

Vokaler

La elevene få velge seg et kort, skrive ordet på arbeidsarket sitt, for deretter selv å finne det synonyme ordet som betyr nesten det samme. Deretter skal de skrive en liste over så mye som mulig av det de ser på bildet. Setningene skal bygge på hverandre, slik at det blir en sammenhengende historie. Pynt og dekorer bokstavene i mange fine farger og mønster. I Uppland är draget starkast i. I will be continuing this blog from my future residence in the Norwegian arctic! Om de klarer å gjette hele setningen, spørr hvilket tegn som skal være på slutten av setningen. Se om du har problem att se dessa tecken.

Next

Hva kjennetegner norsk språk?

Vokaler

Oversikt over minimale par: Kjell Roll Elgsaas Oppgaver: Spill: Konkurranse: Hvem klarer å finne flest minimale par? Deretter la elevene en og en bestemme seg for et ord som de kan teste ut de andre i gruppa på. Jeg elsker å lage undervisningsmateriell og finne morsomme måter å lære bort på. Man kan også lage ordene om til turbil, som vil si at bilen som det er snakk om er en bil som blir brukt til tur, eller bilen er best egnet til å bruke til tur, også et transportmiddel. Elevene klapper stavelsene i ordet, for så å lese bokstavlydene etter hvert som de skriver ordet. Denne oppgaven kan også gis gruppevis.

Next