Øystein storeide. Vestlandsnytt

Motsvar til Øystein Storeide

Øystein storeide

Det å hevde at dagens generasjon ikkje er, eller vil verte, gode nok foreldre er ei svært alvorleg tiltale. Noreg er eit av dei mest likestilte landa i verda, men dette har ikkje kome over natta. Dette høyrer ikkje heime i 2018, og det er dette MeToo kampanjen har teke eit oppgjer med; å få til ei haldningsendring. Vi set difor spørsmål ved om det er god presseskikk å trykke alt han lirar av seg gong på gong? No er det på tide med eit motsvar. Det vart sylære for meg nyttig det og. Det som vi har fått til i Noreg, er på mange måtar i ei særstilling dersom ein ser på resten av verdsbefolkninga.

Next

Motsvar til Øystein Storeide

Øystein storeide

Av respekt for alt ein har kjempa for er det difor viktig at vi ikkje ignorerar slike overtramp og let det gå upåakta hen. La ungdomen få bestemme sin vei, då slepp du å verta så inderleg lei. Storeide mener det må bli slutt på at menn lar seg styre av kvinner: -Kva er vitsen med å skaffe seg kone dersom ho skal styre alt? Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2020 © Vestlandsnytt. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2020 © Møre-Nytt. Ytringsfridomen kjem med eit stort ansvar. So farvel då, du Sunnmørings merr, gå deg vill du - i dit eige kjerr.

Next

Bannbulle frå bygda om Pride

Øystein storeide

Spesielt i desse tider når ein snakkar om fråflytting av jenter og kvinner frå kommunene på Sunnmøre. Eg fekk aldri ta den utdanninga eg ville grunna dårleg helse. Mykje har skjedd sidan då, men organisasjonskulturen og mobiliteten innad i bedrifter ber fortsatt preg av maskuline haldningar med både skjult og åpen maktbruk mot kvinner. Kvinner kan gå både i forkle, med stresskoffert og tilgrisa arbeidskle. Eg er glad for at dei har mulegheit, men trur også dei har sine saker på kjøkenet når den tid kjem. Vi må alle arbeide hardt for å kome oss dit vi vil, og lat aldri meiningar og haldningar slik Storeide kjem med vere ein stoppar for dine draumar.

Next

Vestlandsnytt

Øystein storeide

Sjølv om mange lesarar ser på dette meir som underhaldning enn eit seriøst innslag i samfunnsdebatten, skal ein ikkje kimse av effekten det kan ha. Vestlandsnytt har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Så i blindt raseri og forbanning, spyr du ut eder og galle, skam deg. . Makrell i tomat er allerede ekspedert i posten til herr Storeide! I tredje verset står det: Her er jaktmarker lengre sør, dit eg stemmer so snart eg fær «bør».

Next

Vestlandsnytt

Øystein storeide

Møre-Nytt arbeider etter regler for god presseskikk. Lat ein ting vere klinkande klart, vi er medvitne om at meiningane til Øystein Storeide høyrer heime på fyrste halvdel av 1900-talet og at dei ikkje er utprega i landet vårt lenger. Lesarinnlegg Mong ein gong har vi lese innlegga til Øystein Storeide i Vestlandsnytt og Sunnmørsposten. Møre-Nytt har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Ver du glad du at dei tek ei utdanning i akkurat det dei vil verte. Likestilling er difor ikkje berre ein kamp for kvinner sine rettar; det er også samfunnsøkonomisk smart.

Next

Motsvar til Øystein Storeide

Øystein storeide

Endå ein gong har du fått spalte plass for ditt dumme synspunkt. » Mange av innlegga til Storeide har heilt klart hatt diskriminerande utsegn. Møre-Nytt har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider det vert lenka til. Fremdeles sitter kvinnehatet løst hos kristne uselvstendige menn på Mørekysten, jfr. Dette er til alle unge jenter og gutar der ute, og til alle dei vaksne som er i liva deira.

Next

Vestlandsnytt

Øystein storeide

Dersom det er slik det skal vere kan vi like godt vere ungkarar og ete boksmat, hevder Storeide! No skal ungdomane til pers, som tek feil vegvalg. Industrien ein har i dag vart bygd opp i ei tid der menn dominerte yrkeslivet. Når kvinner ikkje får ta del i arbeidsmarknaden, mister samfunnet både arbeidskraft, skatteinntekter og verdifull kjøpekraft. Misunner du dei, sidan du vert så rasande? Madeleine Hauge Hide Ingvild Hagen Frida Vestnes Therese Hide. Det å bli født jente er rekna som farleg i mange andre land der ein har svært innskrenka rettar og mogelegheiter til å bestemme over eins eige liv. At jenter og kvinner ikkje kan delta på lik linje med gutar og menn i samfunnslivet, der rettane til kvinna skal vere avgrensa til hus og heim, er å gjere halve Noreg si befolkning til annanrangs innbyggarar. Vidare ser ein i internasjonal sammenheng ei klar skeivfordeling mellom kjønn i parlamenta; staden der dei viktige avgjerdslene vert tekne for eit and gjennom representasjon av heile folket.

Next